• +45 6061 0077

Office 365 seminar - samarbejde og prejektstyring

Office 365 seminar

Office 365 - er det ikke bare "Office i skyen?"
Sammen med de velkendte programmer fra kontorpakken (Word, Excel, Outlook osv.) udgør de forskellige apps i Office 365 en suveræn platform for samarbejde og projektstyring på tværs i organisationen.
På dette Office 365 seminar vil vi gennemgå de værktøjer, der er nødvendige, for at styre projekter og samarbejdet omkring dem - ikke bare for den enkelte medarbejder, men for hvert team og for hele virksomheden.


OFFICE 365 SEMINAR - HVORDAN OG TIL HVAD?

Udgangspunktet for et Office 365 seminar eller et Office 365 kursus hos Office365kursus.dk er focus på samarbejde og projektstyring. Det er dermed ikke en overordnet gennemgang af hele Office 365-miljøet, men mere et konkret blik på de apps, der samlet set udgør paletten af samarbejds- og projektstyrings værktøjer i Office 365.
Da der er så mange muligheder for at arbejde og samarbejde i Office 365, vil et Office 365 seminar ikke blot dreje sig om hvordan man anvender og bruger Office 365, men i ligeså høj grad om hvorfor det er smart at bruge Office 365 og til hvad.

OFFICE 365 SEMINAR - INDHOLD

Et seminar i Office 365 og alle workshops hos Office365kurser.dk bliver altid nøje tilpasset deltagerne og deres dagligdag, og indholdet vil derfor variere fra gang til gang.
Nogle af elementerne kan man se her